CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN NHIÊN - MST: 0304189149
Tel : (+84) 28 3636 3836 | Email: info@NJSCvietnam.com
Địa chỉ: 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
CEO: Mr. Nguyễn Ngọc Lân
Đọc thêm về Quy định của công ty