Công ty Cổ phần Thiên Nhiên, MST: 0304189149 cấp ngày 12 tháng 12 năm 2005 tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM
Tel : (+8428) 3899 4941 / 3899 4951 or info@NJSCvietnam.com
92-94 Nam Ky Khoi Nghia St, Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
CEO: Nguyen Ngoc Lan
Đọc thêm về Quy định của công ty